Burgerlijk recht

Burgerlijk recht is het geheel van rechtsregels die op u als natuurlijke persoon van toepassing zijn. Anders gezegd: alle gebeurtenissen met juridische gevolgen die u in uw sociale leven als individu overkomen, behoren tot het burgerlijk recht.

De advocaten van Hegius geven u onder meer juridische bijstand en advies bij:

Familierecht

 • de verdeling van vermogens
 • de verblijfsregeling voor minderjarige kinderen
 • echtelijke moeilijkheden en echtscheidingen
 • moeilijkheden tussen wettelijke en feitelijke samenwonenden
 • twisten over onderhoudsgelden
 • huwelijkscontracten
 • erfenissen en testamenten
 • schenkingen
 • adoptie
 • geschillen over afstamming

Jeugdrecht

 • verontrustende thuissituaties
 • misdrijven gepleegd door minderjarigen

Huur

 • geschillen over de uitvoering van overeenkomsten (bv. huur)

Strafrecht

 • verkeersovertredingen en verkeersongevallen
 • rechtszaken over misdrijven (slachtoffers en daders)