Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het geheel van rechtsregels die op u als ondernemer van toepassing zijn. Anders gezegd: alle gebeurtenissen met juridische gevolgen voor uw onderneming of voor u als ondernemer behoren tot het ondernemingsrecht.

De advocaten van Hegius zijn onder meer gespecialiseerd in:

Handelsrecht

 • redactie en controle van commerciële overeenkomsten
 • onderhandeling over commerciële overeenkomsten
 • redactie en controle van factuurvoorwaarden
 • invordering van facturen
 • betwistingen van facturen
 • commerciële geschillen
 • begeleiding van bedrijven in moeilijkheden
 • onderhandeling en bemiddeling

Handelshuur

 • bemiddeling en vertegenwoordiging bij handelshuurgeschillen

Vennootschapsrecht

 • begeleiding bij de oprichting of overname van een vennootschap
 • redactie en controle van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten

Intellectuele eigendom

 • onderhandeling bij contracten over intellectuele eigendom (auteursrechten, merken, octrooien, handelsnamen, software …)
 • redactie van contracten over intellectuele eigendom
 • bemiddeling en vertegenwoordiging bij geschillen over intellectuele eigendom

Samenwerkingen en contracten

 • begeleiding bij samenwerkingsverbanden
 • redactie van samenwerkingsovereenkomsten en contracten
 • bemiddeling en vertegenwoordiging bij geschillen over samenwerkingen en contracten